Gezegenimize, topluma ve tüketicilerimize karşı sorumlu bir kurum olarak tüm faaliyetlerimizde çevre sorumluluğunun bilinciyle hareket ediyoruz. Doğal kaynakların etkin kullanımı, atık yönetimi ve faaliyetlerimizin çevre üzerindeki etkilerinin azaltılmasını kapsayan çevresel yaklaşımımızı, çalışan ve tedarikçilerimize yönelik çevre bilincini güçlendirici eğitim faaliyetleriyle destekliyoruz.