SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YAKLAŞIMIMIZ
 

Nesiller boyu fayda sağlama vizyonumuzu destekleyen global sürdürülebilirlik yaklaşımımızın temel önceliklerini ekonomik performans, ürün kalitesi ve güvenliği, inovasyon ve Ar-Ge çalışmaları ile iş sağlığı ve güvenliği oluşturuyor.
 

Finansal ve operasyonel başarılarımızın devamlılığını sağlamak ve sürdürülebilir büyümemizi devam ettirmek için tüketici ihtiyaç ve beklentileri ışığında ürünlerimizi çeşitlendirirken, Türkiye ve dünyadaki yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Bulunduğumuz ülkelerde satış-pazarlama veya tesis yatırımı yoluyla yerel istihdama destek oluyor ve markalarımızın başarılarını kalıcı kılacak faaliyetlere odaklanarak ekonomik kalkınmaya değer katıyoruz. Operasyonlarımızda, hammadde ve ambalaj seçiminden üretim teknolojilerine kadar verimlilik esaslı çalışıyor, verimliliğimizi geliştirecek sistemleri yaygınlaştırıyoruz.